StoryEditor

Najważniejsze zmiany w ochronie sadów przed chorobami w 2022 roku

26.01.2022., 11:49h

Stosowanie środków ochrony roślin niezarejestrowanych, czy nie sprawdzonych pod względem skuteczności i bezpieczeństwa, może prowadzić do problemów z prawem. Aby wesprzeć sadowników, rokrocznie aktualizujemy i wydajemy ”Program Ochrony Roślin Sadowniczych” (PORS). Zobacz zmiany w 2022r!

Duża zmiana w zakresie stosowanych fungicydów

Największą zmianą, w porównaniu do ubiegłej edycji PORS, w zakresie stosowanych fungicydów, jest usunięcie z wykazu środków benzimidazolowych oraz zawierających mankozeb. Na mocy rozporządzenia Komisji Europejskiej (Nr 2020/1498 z 15.10.2020) wycofano z użycia 10 środków zawierających tiofanat metylowy oraz 3 środki zawierające mieszaninę tiofanatu metylu z tertrakonazolem. Usunięcie tych środków powoduje bardzo duże trudności w ochronie drzew ziarnkowych i pestkowych przed chorobami kory i drewna, a także dziurkowatością liści drzew pestkowych na moreli i czereśni, ponieważ były to jedyne preparaty zarejestrowane przeciwko tym chorobom. Na koleiny wniosek Komisji Unii Europejskiej (Nr 2020/2087 z 14.12.2020) usunięto z rejestru 14 środków opartych na mankozebie oraz 10 środków zawierających mankozeb i metalaksyl lub metalaksyl-M. Nie można już stosować środków: Avtar NT PRO, Dimitrios Pro 800 WP, Dithane NeoTec 75 WG, Indofil 80 WP, Indofil 75 WG, Indoman 80 WP, Manco 80 WP, Mancozeb 75 WG, Manfil 80 WP, Manfil 75 WG, Penncozeb 80 WP, Sancozeb 80 WP, Trimanoc DG, Vondozeb 75 WG oraz Armetil M 72 WP, Ekonom 72 WP, Ekonom MM 72 WP, Konkret Mega 72 WP, Manila 76,8 WG, Ridomil Gold MZ Pepite 67,8 WG, Ridomex Oro MZ Pepite 67,8 WG, Rubikon 67,8 WG, Rywal 72 WP, Rancho. Brak tych środków utrudni ochronę porzeczki czarnej i kolorowej, a zwłaszcza agrestu przed antraknozą (opadziną) liści. Przeciwko tej chorobie wykonuje się zazwyczaj 3–5 zabiegów, a ilość dozwolonych środków jest bardzo mała (praktycznie tylko strobiluriny solo lub w mieszankach). To uniemożliwi prawidłową rotację środków, a trzeba pamiętać że grzyb Drapenopeziza ribis łatwo tworzy formy odporne na fungicydy. 

Środki ochrony roślin, które można było stosować do 2021r

W aktualnym wykazie polecanych środków nie ma już tych preparatów, dla których termin zużycia zapasów minął w 2021 r. Są to Agria Bos-Pirak 33 WG, Champ Flow, Copper Max NEW 50 WP, Difencomoc, Funguran A-Plus NEW 50 WP, Funguran Forte NEW 50 WP, Funguran-OH 50 WP, Kaptan Plus 71,5 WP, Kares 350 SC, Nontin 250 EC, Shavit Plus 71,5 WP, Signis Bis 33 WG, Signis Max 33 WG, Vima Boskastrobina. Szczególnie niekorzystny będzie brak środków Copper Max NEW 50 WP, Funguran A-Plus NEW 50 WP, Funguran Forte NEW 50 WP, Funguran-OH 50 WP, które można było stosować przeciwko rakowi bakteryjnemu drzew pestkowych na wiśni i czereśni po zbiorze owoców lub opadnięciu liści. Obecnie dozwolone środki miedziowe nie są zarejestrowane do stosowania w tym terminie i nie mogą być używane do zabezpieczania blizn poliściowych przed infekcją.

Nowe rejestracje ŚOR do ochrony upraw sadowniczych

W 2021 r. do ochrony upraw sadowniczych zarejestrowano tylko jedną nową substancję czynną – dimetomorf (pochodna kwasu cynamonowego), która razem z folpetem jest składnikiem nowego preparatu Metomor F, polecanego do zwalczania mączniaka rzekomego winorośli. Przeciwko tej samej chorobie zarejestrowany został nowy środek Alginure zawierający fosfoniany potasu.

Większość nowych środków włączonych do rejestru w 2021 r., to odpowiedniki znanych już preparatów, tzn. zawierają tę samą substancję, stosowane są w tych samych dawkach i przeciwko tym samym chorobom. Ich wykaz zawiera tabela.

Nowy środek Bigalo jest odpowiednikiem Signum 33 WG, ale zarejestrowany jest tylko przeciwko szarej pleśni truskawki, szarej pleśni i zamieraniu pędów maliny, brunatnej zgniliźnie wiśni oraz antraknozie i rdzy porzeczki czarnej. Z kolei środek Mars 62,5 WG zawiera te same substancje co Switch 62,5 WG, ale dozwolony jest tylko do zwalczania szarej pleśni truskawki oraz szarej pleśni i zamierania pędów maliny.

Nową mieszaninę dwóch znanych substancji (kaptan + difenokonazol) zawierają Kadi 72,5 WG, Kapster 72,5 WG i Shavit Gold 72,5 WG. Środki te polecane są do zwalczania parcha i mączniaka jabłoni. Działają powierzchniowo i interwencyjnie do 120 godzin po infekcji. Zwalczają także parcha i brunatną zgniliznę drzew ziarnkowych na gruszy oraz parcha i mączniaka prawdziwego na nieszpułce zwyczajnej.

Dwa nowe anilinopirymidyny – Goldon 75 WG i Ozzi 75 WG – zawierają 75% cyprodinilu. Polecane są do zwalczania parcha jabłoni i parcha gruszy w okresie do końca kwitnienia. Ponadto, zwalczają szarą pleśń i brązową plamistość gruszy, co jest nowością, bo do tej pory nie było takich fungicydów. Pyramid, z tej samej grupy, zawiera 400 g pirymetanilu i może być stosowany przeciwko parchowi jabłoni, gruszy, pigwy pospolitej i nieszpułki
zwyczajnej.

Grupa środków mikrobiologicznych powiększyła się o 2 preparaty. Proradix zawiera bakterie Pseudomonas sp. szczep DSMZ 13134 i jest zarejestrowany do ochrony truskawki uprawianej pod osłonami przeciwko rizoktoniozie. Z kolei środek Pythie zawiera Pythium oligandrum, czyli jest odpowiednikiem Polyversum WP, ale zarejestrowany jest tylko do ochrony pozbiorczej jabłek przeciwko gorzkiej i mokrej zgniliźnie, gruszek przeciwko szarej, gorzkiej i mokrej zgniliźnie oraz truskawki, maliny, porzeczki czerwonej, brzoskwini i śliwy przeciwko szarej pleśni.

Jakie preparaty uzyskały rozszerzenie rejestracji ?

W 2021 r. nastąpiły także zmiany w rejestracji niektórych stosowanych już fungicydów, polegające na rozszerzeniu zakresu zwalczanych chorób. Stosowanie środka Talius Sad rozszerzono o mączniaka prawdziwego truskawki, Sercadis – o brązową plamistość gruszy, a Deccopyr Pot – o mokrą zgniliznę jabłek. Rejestracja środka Botrefin została rozszerzona do takiego samego zakresu jak Switch 62,5 z wyjątkiem chorób przechowalniczych jabłek. Natomiast zarejestrowany w ubiegłym roku biologiczny środek Serifel uzyskał rozszerzenie rejestracji o szarą pleśń truskawki uprawianej w polu.


Na zakończenie warto zaznaczyć, że w 2022 r. upłynie termin stosowania, przechowywania i unieszkodliwiania kilkunastu innych fungicydów. Trzeba pamiętać, aby zgodnie z prawem nie stosować ich po tym terminie. Są to (w kolejności wycofywania):

  • 28.02.22 – Riza 250 EC, Sparta 250 EW, Tobias Pro 250 EW, Troja 250 EW
  • 30.04.22 – Fludiocyp 62,5 WG
  • 14.06.22 – Cindo 50 EW
  • 01.07.22 – Pallas 100 EC
  • 06.09.22 – Flint Plus 64 WG
  • 30.09.22 – Agria Difenokonazol 250 EC, Difenokonazol 250 EC, Skower 250 EC, Sokker 250 EC
  • 30.10.22 – Favena 300 SC
  • 31.10.22 – Penbotec 400 SC

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat dostępnych środków ochrony roślin, kliknij i zobacz Program Ochrony Roślin Sadowniczych 2022 

Autor: Dr Hanna Bryk Instytut Ogrodnictwa – PIB w Skierniewicach

Wstęp i śródtytuły pochodzą od redakcji "Sadu Nowoczesnego"

Już dziś zapraszamy do lektury numeru 2/2022 Sadu Nowoczesnego, w którym podanym kolejne zmiany w rejestracji środków ochrony roślin

20. maj 2024 14:46