StoryEditor

Scholar® – nowe rozwiązanie na polskim rynku

O możliwościach zastosowania nowego fungicydu Scholar® informowano na seminarium internetowym zorganizowanym 26 maja przez firmę AgroFresh Polska.

Podczas spotkania zaprezentowano nowy fungicyd do stosowania pozbiorczego na owoce, m.in. ziarnkowe i pestkowe. Scholar® to płynny koncentrat zawiesinowy do stosowania pozbiorczego, którego substancją czynną jest fludioxonil 23%. 

Fludioksonil to substancja pochodzenia naturalnego. Jest to pochodna pyrrolnitryny wydzielanej przez bakterię glebową Pseudomonas pyrrocinia. Związek ten działa kontaktowo, hamuje kiełkowanie zarodników i grzybni patogenów chorobotwórczych.

– Fludioksonil jest bardzo ważnym narzędziem w strategii zarządzania odpornością. Nie wykazuje odporności krzyżowej z innymi fungicydami stosowanymi po zbiorach. Preparat został zaklasyfikowany przez EPA, amerykańską agencję ochrony środowiska, jako fungicyd o niskiej toksyczności (zmniejszonego ryzyka) – mówił Marek Grzęda, przedstawiciel firmy AgroFresh Polska.

W przypadku jabłek i gruszek preparat Scholar® kontroluje występowanie takich chorób biotycznych, jak mokra zgnilizna, gorzka zgnilizna, antraknoza, szara pleśń, miękka zgnilizna. Preparat można aplikować poprzez prysznicowanie (za pomocą tzw. drenchera), zanurzanie lub zraszanie, w dawce 0,2–0,3% (2–3 l/1000 l roztworu).

– Po zastosowaniu środka Scholar® metodą prysznicowa owoców (według dawek i czasu aplikacji rekomendowanych przez AgroFresh), pozostałości środka są na poziomie 15–20% najwyższych dopuszczalnym norm (MRL), a po okresie przechowalniczym (w zależności, czy przechowujemy do lutego, czy do późnej wiosny) wartości te spadają do 2–5% MRL – mówił Marek Grzęda.

Preparat Scholar® można stosować również na owoce pestkowe w celu zabezpieczenia ich przed takimi chorobami, jak szara pleśń (Botrytis cinerea), mokra zgnilizna (Penicillium expansum), miękka zgnilizna (Rhizopus stolonifer) czy brunatna zgnilizna drzew pestkowych.

Prelegent zaprezentował wyniki doświadczeń zrealizowanych w ośrodku badawczym w Hiszpanii na gruszkach i jabłkach. Owoce te zostały zainokulowane grzybami Penicillium expansum (mokra zgnilizna), Colletotrichum gloesporioides (antraknoza), Botrytis cinerea (szara pleśń), a gruszki również przez Rhizopus stolonifer (miękka zgnilizna). Następnie sztucznie zainfekowane owoce przetrzymywano przez 7 dni w temperaturze 22°C i przy wilgotności powietrza 90%. W każdym przypadku zastosowano kombinacje: kontrola, Scholar 0,2% i Scholar 0,3%. 

W przypadku Penicillium zastosowanie Scholar® w dawce 0,2% miało 82% (gruszki) i 74,5% (jabłka) skuteczności, a w dawce 0,3% – 91% (gruszki) i 82% (jabłka) skuteczności. W przypadku grzyba Colletotrichum skuteczność środka Scholar w dawce 0,2%  wyniosła 73% (gruszki) i 61% (jabłka), a w dawce 0,3% – 87% (gruszki) i 80% (jabłka); zaś ograniczenie rozwoju grzyba Botrytis przy zastosowaniu dawki 0,2% wyniosło 88,5% (gruszki) i  65% (jabłka), a przy dawce 0,3% ta skuteczność była wyższa – 93% (gruszki) i 73,5% (jabłka). Z kolei w kombinacji z gruszkami zainfekowanymi grzybem Rhizopus skuteczność środka Scholar® wyniosła 81% (dawka 0,2%) i  93,5% (dawka 0,3%).

Podobne doświadczenie przeprowadzono na owocach czereśni odmiany Burlat. Oceniano wpływ preparatu na wystąpienie brunatnej zgnilizny drzew pestkowych oraz szarej pleśni. Zainokulowane owoce przetrzymywano w temperaturze 20°C przez 7 dni. W przypadku kombinacji kontrolnych 94,67% owoców została porażona przez zgniliznę, a 99,33% przez szarą pleśń; w kombinacjach z produktem referencyjnym – 10,33% owoców było porażonych przez brunatną zgniliznę, a 31,67%  przez szarą pleśń. Najlepsze rezultaty uzyskano po zastosowania preparatu Scholar® w dawkach 0,2 i 0,3%: 1,67% owoców porażonych przez brunatną zgniliznę i 2,67% przez Botrytis cinerea (dawka 0,2%) oraz 1% zgnilizn i 2% objawów szarej pleśni (dawka 0,3%). 

- Skuteczność preparatu Scholar® jest więc na wysokim poziomie. Ponadto, jeśli dobrze znamy historię naszego sadu i wiemy, że możemy się spodziewać wystąpienia danej choroby w większym nasileniu, to rekomendujemy zastosowanie środka Scholar® w wyższej dawce, t.j. 0,3% – podsumował Marek Grzęda.

Agnieszka Okła-Wierzbicka
22. maj 2024 11:57