StoryEditorSprawdź, ile zapłacisz!

Ile w 2023 roku podatku dochodowego zapłaci producent szklarniowy i tunelowy?

20.10.2022., 07:30h

Producenci zajmujący się uprawą w ramach działów specjalnych, szykować się muszą na wyższe podatki dochodowe na rok 2023. Jak kształtują się te kwoty dla producentów owoców szklarniowych i tunelowych?

Zgodnie z prawem rolnicy nie płacą podatku dochodowego, tylko podatek rolny. Wyjątkiem są producenci, których dochody pochodzą z działów specjalnych produkcji rolnej. O 6%, zwiększyć się ma w roku 2023 szacunkowy dochód wynikający między innymi z produkcji szklarniowej czy tunelowej.

Dotyczy to takich działów jak:

  • uprawy w szklarniach ogrzewanych powyżej 25m2;
  • uprawy w szklarniach nieogrzewanych powyżej 25m2;
  • uprawy w tunelach foliowych ogrzewanych powyżej 50m2;
  • czy pasieki powyżej 80 rodzin.

image
800 ha upraw w potrzebie

600 tys. ton węgla ma trafić do produkcji szklarniowej i tunelowej

Jak kształtują się normy szacunkowe ?

W szklarniach ogrzewanych powyżej 25 m2 – 5,08 zł za 1m2.

W szklarniach nieogrzewanych powyżej 25 m2 – 3,12 za 1m2.

Uprawy w tunelach foliowych ogrzewanych powyżej 50 m2 – 6,23.

Pasieki powyżej 80 rodzin – 3,90/1 rodzina.

Wzrost normy dla ogrzewanej szklarni aż o 0,29 zł

Dla porównania przypomnijmy, że w listopadzie 2021 roku w opublikowanym rozporządzeniu Ministra Finansów kwoty wyglądały następująco:

  • Szklarnie ogrzewane powyżej 25 m2 – 4,79 zł/m2. Jest to wzrost, aż o 0,29 zł;
  • Szklarnie nieogrzewane powyżej 25 m2 – 2,94 zł/m2. Wzrost o 0,18 zł;
  • Uprawy w tunelach ogrzewanych powyżej 50 m2 – 5,88 zł/m2. Wzrost o 0,35 zł;
  • Pasieki powyżej 80 rodzin – 3,68 zł/1 rodzina. Wzrost o 0,22 zł.

Dnia 25 maja 2022 roku Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłosił w komunikacie dotyczącym wskaźnika cen towarowej produkcji rolniczej, że wskaźnik ten w 2021 roku w stosunku do roku 2020 wyniósł 106%, co daje wzrost cen o 6%. Dlatego też uwzględniając podany wskaźnik w projektowanym rozporządzeniu została określona wysokość norm szacunkowych dochodu obowiązujących w roku 2023.

 

isap.sejm.gov.pl

fot. envato.elements

20. maj 2024 04:02