StoryEditorRUSZA NOWY NABÓR

Ruszył kolejny nabór dla producentów, którzy ponieśli starty między innymi spowodowane suszą

05.01.2023., 11:00h

Wraz z dniem 2 stycznia 2023 roku, rozpoczął się nowy nabór dla rolników, którzy w wyniku wystąpienia strat żywiołowych takich jak obsunięcie ziemi czy susza, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji.

Od 2 stycznia 2023 roku, można starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji, dla rolników, sadowników, którzy ponieśli starty związane z wystąpieniem między innymi klęsk żywiołowych lub ASF.

Kwota pomocy, która można uzyskać to maksymalnie 300 tysięcy złotych.

Kto może starać się o pomoc na inwestycje?

Pomoc ta skierowana jest do dwóch grup:

  • Pierwsza z nich to gospodarstwa, które ucierpiały na skutek klęsk żywiołowych takich jak: deszcz nawalny, susza, przymrozki wiosenne, ujemne skutki przezimowania, obsunięcia ziemi, lawina, grad, huragan, uderzenie pioruna.
  • Drugą grupę stanowią poszkodowani z tytułu wystąpienia ASF.

Kiedy można ubiegać się o dofinansowanie?

  • Dofinansowanie przysługuje wtedy, gdy szkody w gospodarstwie, powstały w roku, w którym jest składany wniosek, lub w jednym z dwóch poprzednich lat.
  • Starty muszą wynosić przynajmniej 30%, średniorocznej produkcji rolnej z trzech lat, poprzedzających rok, w którym miało miejsce wystąpienie szkód.
  • Można również wziąć pod uwagę nawet pięć ostatnich lat, w tym przypadku jednak pomija się lata o najwyższej oraz najniższej produkcji.

Ile wynosi pomoc?

W całym okresie realizacji PROW 2014-2020, maksymalna pomoc, jaką można uzyskać w ramach tego wsparcia wynosi 300 tysięcy złotych na jednego beneficjenta programu i gospodarstwo.

Jednak poziom dofinansowania nie może przekroczyć 80% kosztów kwalifikowanych poniesionych na realizację danej inwestycji.

Wartość szkody szacuje komisja powołana przez wojewodę, a zakres kosztów, które podlegać mają refundacji musi być zgodny z katalogiem kosztów kwalifikowanych.

image
PRAWO

Informacje prawne: Czy odszkodowanie pomniejszone o wypłatę zasiłku jest zgodne z prawem?

Przykładowo, gdy w wyniku np. huraganu, zniszczona została konkretna maszyna rolnicza, można otrzymać dofinansowanie na jej odkupienie. Ważnym jest tutaj fakt, że musi być ona nowa.

Jeżeli w wyniku przejścia huraganu ucierpiał w tym przypadku sad, pomoc finansowa powinna zostać przeznaczona na odtworzenie uszkodzonych nasadzeń.

Gdzie można złożyć wniosek?

W dniach od 2 stycznia 2023 doku do dnia 29 grudnia 2023 roku wnioski przyjmowane są przez powiatowe biura oraz oddziały regionalne ARiMR.

Dokumenty można składać osobiście, przesyłać za pośrednictwem poczty polskiej lub za pomocą ePUAP.

Pomoc przyznawana jest zgodnie z kolejnością wpływu dokumentów.

 

Bernat Patrycja

Źróło: Gov.pl

Fot: envato.elements

20. czerwiec 2024 21:43