StoryEditorDopłaty dla sadowników

Ruszyły wnioski na dopłaty do wymiany dachów wykonanych z azbestu. Jakie warunki trzeba spełniać, aby otrzymać dopłatę?

21.09.2022., 11:30h
Paweł MikosPaweł Mikos

Nabór wniosków o dopłaty do wymiany dachów pokrytych eternitem już się rozpoczął. Do kiedy można złożyć wniosek? Jakiej wysokości dopłaty można dostać i na jakich zasadach?

Czas na złożenie wniosków do 15 listopada

17 października rozpoczął się nabór wniosków na dopłaty do wymiany dachów wykonanych z materiałów zawierających azbest w gospodarstwach rolnych. Dotacje te będą  finansowane z KPO w ramach działania A1.4.1.

- Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu.

Czas na złożenie odpowiednich dokumentów przewidziany jest do dnia 15 listopada. Wnioski należy składać do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w formie elektronicznej poprzez skorzystanie z formularza udostępnionego przez Agencję na PUE pod adresem https://epue.arimr.gov.pl/.

Jakie warunki trzeba spełniać, aby otrzymać dopłatę?

Na dotacje na wymianę dachu zawierającego azbest będą mogły skorzystać osoby, które spełnią łącznie następujące warunki: 

  • osoby podlegające ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy jako rolnik lub której przyznano płatności bezpośrednie za 2021 rok;
  • są właścicielem lub współwłaścicielem budynku w gospodarstwie rolnym, na którym będzie wymieniane pokrycie dachu; 
  • mają nadany numer identyfikacyjny gospodarstwa rolnego;
  • ukończyły 18 rok życia. 

Minister rolnictwa: rolnicy mogą skorzystać z dopłaty do wymiany dachu, a nie tylko utylizacji azbestu

Dopłaty do wymiany dachu wyniosą 40 złotych za mkw pokrycia dachowego, ale nie więcej niż do 500 mkw dachu. W związku z tym osoba starająca się o dopłate otrzyma maksymalnie 20 tysięcy złotych dotacji na wymianę dachu. Będzie można również wnioskować o wypłatę zaliczki w wysokości do 50 proc. wartości wsparcia.

Żeby otrzymać taką dotacje, gospodarz będzie musiał dodatkowo zobowiązać się do zgłoszenia gminie wymienionego pokrycia dachowego do utylizacji.

Minister rolnictwa: rolnicy mogą skorzystać z dopłaty do wymiany dachu, a nie tylko utylizacji azbestu

– Od wielu lat funkcjonują już dopłaty do utylizacji azbestu realizowane przez samorządy, ale rolnicy zawsze mówili, że choć azbest mogą zutylizować za darmo, to jakby im dopłacono do wymiany dachu, to chętnie by z tego korzystali. Więc wychodzimy właśnie z ofertą pomocy przy wymianie dachu – mówił w połowie września Henryk Kowalczyk, wicepremier i minister rolnictwa.

Z obliczeń resortu rolnictwa wynika, że z tej formy wsparcia może skorzystać ponad 80 tys. gospodarstw rolnych.

 

opracowane na podstawie Paweł Mikos tygodnik-rolniczy.pl 

Fot. envato.elements

14. lipiec 2024 17:25