StoryEditorCeny energii

Koszty energii dobijają sadowników. Czy ceny prądu spadną?

13.10.2022., 07:00h
WKWK

Stałe dostawy gazu i energii elektrycznej w cenach akceptowalnych dla sadowników to warunki, jakie musi zapewnić Unia Europejska, aby ci nie zrezygnowali ze swojej działalności. Wielu sadowników znajduje się obecnie na skraju opłacalności. Jakie rozwiązania przygotowała KE?

Uczestnicy spotkania podkreślili, że rosnące koszty energii elektrycznej, gazu, paliw, nawozów spowodowały, że wielu rolników i sadowników działa obecnie na krawędzi opłacalności i poważnie rozważa kontynuację swojej działalności. Nie tylko ceny, lecz również dostępność nawozów jest problematyczna. Niestety, wzrost kosztów produkcji znacznie przekracza wzrost cen towarów rolnych na światowych rynkach.

- Zapewnienie dostaw żywności tej zimy będzie równie strategiczne, jak ogrzanie czy oświetlenie naszych domów. W tych nadzwyczajnych okoliczności, z wojną w Europie i traktowaniem przez Rosję dostaw żywności i energii jak broni, niezbędna jest skuteczna, wspólna i zjednoczona reakcja Europy w celu zabezpieczenia potrzeb kluczowych sektorów Unii Europejskiej i jej obywateli, przy jednoczesnym zachowaniu dobrze funkcjonującego jednolitego rynku - podkreśliła przewodnicząca Copa Christiane Lambert.

Długa lista zagrożeń i skoordynowane działania

Copa-Cogeca zwraca uwagę, że lista zagrożeń jest bardzo długa. Komisja Europejska w związku ze zbliżającą się zimą przygotowuje bowiem szereg rozwiązań, których celem jest ograniczenie zużycia energii.

I tak, zgodnie z decyzją Unii Europejskiej, państwa członkowskie mają podjąć skoordynowane działania zmniejszające zapotrzebowanie na gaz o 15% między 1 sierpnia 2022 r. a 31 marca 2023 r. Ogólnym celem UE jest także zmniejszenia zużycia energii elektrycznej o 10% a obowiązkowym celem jest zmniejszenia o 5% zużycia energii elektrycznej w godzinach szczytu. Państwa członkowskie będą mogły swobodnie wybrać odpowiednie środki aby osiągnąć powyższe cele.

Niezbędne jest priorytetowe traktowanie sadowników i całego łańcucha dostaw produktów rolno-spożywczych

Copa-Cogeca rozumie potrzebę działań związanych z kryzysem energetycznym, ale jednocześnie uważa, że niezbędne jest priorytetowe traktowanie sadowników i całego łańcucha dostaw produktów rolno-spożywczych. Potrzebna jest także określenie pułapu cen gazu oraz dywersyfikacja dostaw energii z odnawialnych źródeł energii.

- Apelujemy o konkretne, natychmiastowe, krótko i średniookresowe rozwiązania na szczeblu UE dla rolnictwa, w tym interwencji finansowych w celu zapewnienia płynności, tak aby zapewnić niezakłócone dostawy żywności i energii przez całą zimę i dłużej - dodał przewodniczący Cogeca Ramon Armengol.

Nawozy dostępne i przystępne cenowo

Copa-Cogeca z zadowoleniem przyjęła niedawne deklaracje komisarza Janusza Wojciechowskiego w sprawie nowej strategii dotyczącej nawozów. Zdaniem sadowników, nawozy muszą być dostępne i przystępne cenowo, aby ci mogli zagwarantować wystarczającą produkcję żywności. Kluczowe jest zawieszenie importowych barier taryfowych dla mieszanin mocznika i azotanu amonu importowanego z Trynidadu i Tobago oraz USA wraz z zawieszeniem konwencjonalnych ceł tak długo, jak istnieje ryzyko niedoborów na rynku europejskim. Aby poprawić przejrzystość rynku należy także stworzyć  obserwatorium rynku nawozów w celu poprawy dostępu do informacji o dostępności i cenach nawozów.

 

wk

fot. envato-elements

 

20. czerwiec 2024 01:07