StoryEditorFINANSOWANIE NAWADNIANIA

Warunki i tryb przyznawania pomocy na nawadnianie w gospodarstwie. Wniosek do pobrania!

17.01.2023., 08:00h

Od 31 stycznia 2023 roku, będzie możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje „Modernizacja gospodarstw rolnych” w obszarze nawadniania. Jakie warunki trzeba spełnić, aby uzyskać wsparcie?

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, poinformował o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach „Wsparcie inwestycji gospodarstw rolnych” w tym nawadniania. Operacja ta objęta jest Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Warunki i tryb przyznawania pomocy na nawadnianie w gospodarstwie

Wnioski o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych”, w obszarze nawadniania, składać można w termie od 31 stycznia 2023 do dnia 1 marca 2023.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2015 określa warunki oraz tryb przyznawania pomocy.

image
Czterdzieści lat doświadczenia

Jak w dobie kryzysu radzi sobie 100-hektarowe gospodarstwo szkółkarskie?

 • Pomoc przyznawana jest, jeżeli inwestycja spełnia warunki, między innymi: współczynnik potencjalnej oszczędności wody, wynosi co najmniej 10%. Szczegółowe informacje TUTAJ.
 • Pomoc przyznawana jest w formie refundacji części kosztów kwalifikowanych, takich jak:
  - wykonanie ujęć wody,
  - zakup nowych maszyn oraz urządzeń, które zostaną wykorzystane do nawadniania w gospodarstwie,
  - budowa lub zakup elementów infrastruktury technicznej.

Gdzie i jak złożyć wniosek na finansowanie nawadnania?

Wniosek o przyznanie pomocy finansowej wypełniamy zgodnie z instrukcją. Wnioski do pobrania TUTAJ.

Poprawnie wypełniony wniosek wraz z towarzyszącymi dokumentami, składamy do oddziałów regionalnych ARiMR, za pośrednictwem biura powiatowego ARiMR. Adresy dostępne TUTAJ.

 • osobiście lub przez osobę upoważnioną, bezpośrednio w oddziale,
 • dokument elektroniczny, wysłany za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej za pośrednictwem ePUAP,
 • za pomocą przesyłki rejestrowanej, nadanej w polskiej placówce pocztowej.

Jeden wniosek na jedno gospodarstwo. Co decyduje o kolejności przyznawania wsparcia?

Podczas jednego naboru, złożyć można tylko jeden wniosek na operacje w obszarze nawadniania, dotyczący danego gospodarstwa. Jeżeli zdecydujemy się złożyć kolejny wniosek, w takim przypadku ARiMR rozpatruje ten, który jako pierwszy wpłynął.

Pomoc przyznawana jest według kolejności, którą ustala ARIMR. O kolejności przysługującej pomocy, decyduje suma uzyskanych punktów, które są przyznawane na podstawie kryteriów wyboru operacji określonych w odpowiednim rozporządzeniu wykonawczym. Informacja dotycząca kolejności przysługiwania pomocy zostaje podana do wiadomości publicznej na stronie internetowej ARiMR.

 

Bernat Patrycja

gov.pl

fot. envato.elements

18. czerwiec 2024 18:45