StoryEditorDo kiedy składamy wnioski?

Ostatnie dni na złożenie wniosków o dofinansowanie i na inwestycje w ARiMR

16.12.2022., 11:30h

„Tworzenie grup producentów i organizacji producentów”, o pomoc ubiegać można się jedynie do 30 grudnia 2022 roku. A co z sadownikami, którzy ucierpieli z powodu klęsk żywiołowych?

Wraz z końcem roku kończy się czas składania wniosków o środki finansowe między innymi na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej, jak i o przyznanie pomocy na „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów”.

Pula na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej, skierowana jest do sadowników, którzy między innymi ponieśli starty w wyniku klęsk żywiołowych. Pieniądze pochodzą z budżetu PROW 2014-2020, a wnioski składać można do dnia 30.12.2022 roku. Wnioski przyjmowane są przez biura powiatowe i oddziały regionalne ARiMR. Można je złożyć osobiście, drogą pocztową przez Pocztę Polską oraz wykorzystując do tego elektroniczną skrzynkę ePUAP.

Komu przysługuje pomoc na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej?

Pomoc ta skierowana jest do dwóch grup sadowników:

Pierwsza grupa to gospodarstwa, które ucierpiały z powodu wystąpienia klęsk żywiołowych takich jak:

 • deszcz nawalny,
 • susza,
 • przymrozki wiosenne,
 • ujemne skutki przezimowania,
 • obsunięcie ziemi,
 • lawina,
 • grad,
 • uderzenie pioruna,
 • huragan.

Druga grupa to rolnicy, którzy zostali poszkodowani w wyniku wystąpienia afrykańskiego pomoru świń – ASF.

Dofinansowanie przysługuje, wtedy gdy:

 • Szkody w gospodarstwie, np. w sprzęcie, uprawach rolnych albo zwierzętach gospodarskich, powstały w roku, w którym jest składany wniosek lub w jednym z dwóch poprzednich lat.
 • Straty muszą wynosić przynajmniej 30 proc. średniorocznej produkcji rolnej z trzech lat poprzedzających rok, w którym wystąpiła szkoda.
 • Do oszacowania można przyjąć również pięć lat poprzedzających rok wystąpienia szkody, jednak w tym przypadku pomija się lata o najwyższej i najniższej produkcji.
 • Jeśli w gospodarstwie wystąpi ASF, o pomoc mogą starać się rolnicy, którym powiatowy lekarz weterynarii nakazał w drodze decyzji zabicie świń lub zniszczenie ich zwłok, a w dniu jej wydania zwierzęta, których dotyczyła, stanowiły co najmniej 30 proc. trzody chlewnej posiadanej przez rolnika.

Maksymalna kwota, jaką rolnik może otrzymać to 300 tysięcy złotych, przypadające na jednego beneficjenta programu, a poziom dofinansowania nie może przekroczyć 80% kosztów kwalifikowanych.

30 grudnia 2022 to również ostatni dzień ubiegania się o pomoc na „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów”. Dzięki temu działaniu można obniżyć koszty produkcji, zwiększyć swoją szansę i pozycję w negocjacjach z dużymi sieciami handlowymi, a także łatwiej inwestować w sprzęt i inną infrastrukturę potrzebną do prowadzenia sprawnej i wydajnej produkcji.

image
Problemy minionego sezonu

Co zastaniemy w chłodniach na wiosnę? Czy gruszki i jabłka będą odpowiedniej jakości?

Podobnie jak w poprzednim przypadku wnioski przyjmowane są przez regionalne oddziały ARiMR. Składać można je osobiście, za pośrednictwem Poczty Polskiej, jak i przez platformę ePUAP.

Pomoc skierowana jest do:

 • Nowych grup producentów rolnych, czyli tych uznanych od 1 grudnia 2021 r. na podstawie przepisów z 2000 roku.
 • Grupy te muszą składać się z osób fizycznych i prowadzić działalność jako mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwa. O dofinansowanie mogą starać się również organizacje producentów, które uzyskały status uznania na podstawie przepisów z 2004 roku.
 • Wsparcie nie jest skierowanie do producentów drobiu, wyrobów z mięsa drobiowego i jego podrobów oraz owoców i warzyw.
 • Beneficjenci otrzymują dofinansowanie przez pięć pierwszych lat, następujących po dacie uznania grupy producentów rolnych lub organizacji producentów. Są to roczne płatności, które wynoszą:

- w pierwszym roku – 10 proc. przychodów netto,

- w drugim roku – 9 proc.,

- w trzecim roku – 8 proc.

- w czwartym roku – 7 proc.,

- w piątym roku – 6 proc.

Limit przyznawanych środków finansowych to 100 tys. euro w każdym roku pięcioletniego okresu.

źródło: top agrar Polska

fot.: Envato Elements

20. czerwiec 2024 21:58